Konsulat Generalny RP w Stambule we współpracy z  miejscowym Zakładem Języka Polskiego zorganizował w Rektoracie Uniwersytetu Stambulskiego ekspozycję fotograficzną o Polskich Obiektach na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wystawa przygotowana przez Polską Organizację Turystyczną ukazuje Polskę przede wszystkim jako kraj atrakcyjny turystycznie, mający wiele do zaoferowania dla odwiedzających.

Na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO trafiają obiekty unikatowe pod względem historycznym, kulturowym i przyrodniczym. Dzięki wpisowi na Listę, objęte zostają szczególną ochroną.

Obecnie na terenie Polski znajduje się 16 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pierwszymi polskimi dobrami wpisanymi na Listę w roku 1978 – były Stare Miasto w Krakowie oraz  Królewska Kopalnia Soli w Wieliczce, natomiast najnowszy wpis w  2019 roku poszerzono o Krzemionki pod Ostrowcem Świętokrzyskim.

Poza tym na Liście znajdują się:

•Auschwitz Birkenau, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady

• Puszcza Białowieska

• Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim rejonie Karpat: Radruż, Chotyniec, Smolnik, Turzańsk, Powroźnik, Owczary, Kwiatoń, Brunary Wyżne

• Hala Stulecia we Wrocławiu

•Historyczne centrum Warszawy

•Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy

• Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz system gospodarowania wodami podziemnymi

•Kościoły drewniane południowej Małopolski: Binarowa, Blizne, Dębno, Sękowa, Haczów, Lipnica Murowana

• Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy

•Miasto średniowieczne w Toruniu

• Park Mużakowski

• Stare miasto w Zamościu

•Zamek krzyżacki w Malborku

Najpiękniejsze obiekty UNESCO w Polsce to niewątpliwie miejsca warte zobaczenia i należy o nich pamiętać w swoich planach turystycznych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *